Origen Lleida

alimentació de qualitat directa del productor
Condicions d'ús de la web d'ORIGEN

Aquest lloc web és propietat de DEMIPUEBLO, S.C.P. (d'ara endavant ORIGEN), amb domicili social en c/Príncep de Viana 79, 25008 Lleida; CIF J25734476; adreça de correu electrònic: info@origenlleida.com


1. Condicions d'ús
1.1. Aquest lloc web conté materials preparats per ORIGEN, que han estat inclosos a títol informatiu. ORIGEN no es responsabilitza dels errors o de les omissions que puguin tenir els continguts d'aquest lloc web ni assumeix el deure o el compromís de verificar o de vigilar els continguts i les informacions d'aquest lloc web.


2. Limitació de responsabilitat
2.1. La persona que utilitza aquest lloc web ho fa pel seu compte i risc. ORIGEN no es responsabilitza dels errors o de les omissions que puguin tenir els continguts aquest lloc web. ORIGEN tampoc no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació portada a terme sobre la base de la informació que s'hi facilita.

2.2. L'autor d'aquest lloc web tampoc no es fa responsable dels danys informàtics o d'un altre tipus que pugui ocasionar a l'usuari visitant l'accés als continguts d'aquest lloc. Per això, ORIGEN no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, ORIGEN no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l'usuari o a tercers.


3. Protecció de dades
3.1. A l'efecte del que preveu la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), ORIGEN informa l'usuari / client de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per ORIGEN i sota seva responsabilitat amb la finalitat de fer el manteniment i la gestió de la relació amb els sol·licitants d'informació o els clients que hagin accedit a través dels formularis electrònics d'aquest lloc o mitjançant missatges de correu electrònic. El fitxer esmentat ha estat inscrit a l'Agència de Protecció de Dades.

3.2. Les dades que faciliteu a ORIGEN tenen com a finalitat gestionar la vostra sol·licitud i facilitar-vos la informació i/o els serveis que sol·liciteu. L'ús dels formularis esmentats, com també l'enviament d'un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no se cediran a tercers.

3.3. Excepte en els camps en què s'indica el contrari de manera expressa, el lliurament de la informació requerida sobre dades personals té caràcter voluntari, sense que la negativa de facilitar aquesta informació impliqui la minva en la qualitat o la quantitat dels serveis que sol·liciteu. Si no empleneu els camps obligatoris o si faciliteu dades incorrectes, ORIGEN no podrà gestionar la vostra sol·licitud o enviar-vos la informació que necessiteu.

3.4. En relació amb les dades recollides en la forma prevista en els apartats anteriors, l'usuari pot exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, de rectificació o de cancel·lació de dades i d'oposició, si és el cas, i també el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les dades.

3.5. ORIGEN no utilitza tàctiques de "spaming" i els usuaris tampoc no queden registrats per una mera visita al nostre lloc web. ORIGEN tan sols tracta la informació que l'usuari comuniqui mitjançant correu electrònic o en informar-se dels nostres productes.

3.6. ORIGEN no utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. No obstant això, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte de l'ús de cookies.

3.7. ORIGEN desarà les dades de caràcter personal que hagi recollit i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzats. ORIGEN compleix aquests deures d'acord amb el que estableix la normativa aplicable, sens perjudici d'informar-vos que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

3.8. ORIGEN desenvolupa la seva activitat empresarial de conformitat amb les obligacions d'informació, de desenvolupament de procediments i d'òrgans de control i de comunicació interns i d'altres obligacions previstes en la normativa vigent sobre mesures de prevenció del blanqueig de capitals.

Respecte de qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, us podeu posar en contacte amb ORIGEN o escrivint a la nostra adreça de correu electrònic: info@origenlleida.com